Pendidikan Agama Islam

Gratis download Kumpulan Buku Paket Kurikulum 2013 (K13), untuk sekolah Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Ibtidaiyah (MI).

BUKU PAKET MADRASAH TSANAWIYAH KELAS VII (7) KURIKULUM 2013
No
MATA
PELAJARAN
BUKU
GURU
BUKU
SISWA
1
AKIDAH AKHLAK
2
AL-QURAN HADITS
3
BAHASA ARAB
4
FIKIH
5
SKI
-

BUKU PAKET MADRASAH TSANAWIYAH KELAS VIII (8) KURIKULUM 2013
No
MATA
PELAJARAN
BUKU
GURU
BUKU
SISWA
1
AKIDAH AKHLAK
2
AL-QURAN HADITS
3
BAHASA ARAB
4
FIKIH
5
SKI

BUKU PAKET MADRASAH TSANAWIYAH KELAS IX (9) KURIKULUM 2013
No
MATA
PELAJARAN
BUKU
GURU
BUKU
SISWA
1
AKIDAH AKHLAK
2
AL-QURAN HADITS
3
BAHASA ARAB
4
FIKIH
5
SKI

No
MATA
PELAJARAN
BUKU
GURU
BUKU
SISWA
1
AKIDAH AKHLAK
2
AL-QURAN HADITS
3
BAHASA ARAB
4
FIKIH
5
SKI

No
MATA
PELAJARAN
BUKU
GURU
BUKU
SISWA
1
AKIDAH AKHLAK
2
AL-QURAN HADITS
3
BAHASA ARAB
4
FIKIH
5
SKI


No
MATA
PELAJARAN
BUKU
GURU
BUKU
SISWA
1
AKIDAH AKHLAK
2
AL-QURAN HADITS
3
BAHASA ARAB
4
FIKIH
5
SKIPendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam Reviewed by As'ad Al-Tabi'in Al-Andalasi on April 03, 2019 Rating: 5

2 comments:

Komentar